Viện – Trung tâm nghiên cứu

Viện – Trung tâm Nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao như các công bố khoa học đạt trình độ quốc tế, các sáng chế và giải pháp hữu ích; đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các lợi thế của Tp. Hồ Chí Minh, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *