Kết quả Kiểm tra khảo sát lớp 9 lần 2 năm học 2019 – 2020

Kết quả Kiểm tra khảo sát lớp 9 lần 2 năm học 2019 – 2020

Học sinh lớp 9 ngoài trường, dùng hệ thống Tra cứu điểm thi Tuyển sinh để xem điểm. Để xem điểm, học sinh truy cập trang http://www.ntthnue.edu.vn/tracuudiem, nhập chính xác họ và tên hoặc số báo danh để xem điểm. Như hình dưới đây.

Nguồn: http://www.ntthnue.edu.vn/ket-qua-kiem-tra-khao-sat-lop-9-lan-2-nam-hoc-2019-2020-3232

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *