ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

  • “Đoàn kết – Hội nhập – Năng Động – Trí tuệ – Trách nhiệm”

QUY MÔ ĐÀO TẠO

Hơn 20.000 sinh viên
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

924 giảng viên
90% có bằng TS, ThS
CƠ SỞ VẬT CHẤT

8 cơ sở đào tạo
100.000 m² sàn xây dựng
3.000 máy tính
100.000 bản sách trong nước và quốc tế
Thư viện đạt chuẩn Quốc gia
CHẤT LƯỢNG

Đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT
Đạt chuẩn QS-Stars 4 sao (Anh Quốc)
Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản trị khách sạn trình độ đại học
Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử trình độ đại học