Danh sách học sinh kiểm tra khảo sát vào lớp 10 (Lần 2) năm 2020

Danh sách học sinh kiểm tra khảo sát vào lớp 10 (Lần 2) năm 2020

Danh sách học sinh lớp 9 – Trường Nguyễn Tất Thành – Xem ở đây.

Danh sách học sinh lớp 9 – Trường ngoài – Xem ở đây

Nguồn: http://www.ntthnue.edu.vn/danh-sach-hoc-sinh-kiem-tra-khao-sat-vao-lop-10-lan-2-nam-2020-3220

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *