Công bố khoa học

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Nhà trường đã có nhiều công bố chung trên các tạp chí và hội nghị uy tín trong và ngoài nước từ các liên kết nghiên cứu khoa học với các Viện, trung tâm nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Thống kê từ 2011 đến nay, số lượng bài báo khoa học đăng trong tạp chí quốc tế có uy tín trên 250 bài, trên 400 bài bài báo đăng trong tạp chí trong nước, hội nghị quốc tế và trong nước; trong đó có rất nhiều công bố khoa học của cán bộ giảng viên trong trường đã được đăng trên tạp chí thuộc SCOPUS/ISI của các nhà xuất bản hàng đầu của thế giới ScienceDirect, Spinger, Willy….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *